Rapport fra Sunniva Knutsen

Rapport fra Sunniva Knutsen: 50% ansatt i Finnmark Indremisjon, skoleåret 2018/19

Takk for at jeg har fått jobbe i Finnmark indremisjon dette skoleåret. Jeg gikk inn i ferdiglagde gjerninger, og et veletablert arbeid i Vadsø og Vestre Jakobselv Jeg har drevet 4 klubber Awana-klubber. Alle klubbene ble etablert før vi gikk inn i Awana, så navnene er knyttet til Søndaggskolens materiell Sprell levende.

Det er to Sparks-klubber: Sprell Levende for 1.-4.klassinger i Jakobselv og i Vadsø, og to T&T-klubber: Between i Jakobselv for 5.-7.klassinger og Blink i Vadsø for 4.-7.klassinger. Vi bruker opplegget fra Awana Norge, det vil si, ungene har fått bøker, vi bruker noen av lekene og undervisningsmateriell derfra. Jeg liker powerpointene og oppleggene veldig godt, og har lært nye ting i PPT 🙂

Awana
Opplegget er veldig bra og jeg har lært mye dette året, men ingen av ungene har jobbet med bøkene hjemme. Det hadde vært bra om de gjorde det, men de er lissom ikke SÅ interessert, at de gidder å bruke tid på disse bøkene hjemme. Det er derfor et potensial for bedre bruk av bøkene, kanskje i gruppesamlingen etterpå eller at de som kommer på søndagsmøter jobber med de i stedet for søndagsskole?

Jeg har heller ikke helt forstått linken mellom bøkene for Sparks og samlingene. Vi går gjennom viktige personer i Bibelen, og er nå kommet halvveis i Sparks-opplegget, i løpet av de fire årene unger går på Sprell levende skal de komme gjennom hele Bibelen og høre om alle de viktige personer. Vi er nettopp ferdig med Hiskia i begge klubbene. T&T-klubbene har kommet til helt forskjellige steder i boka.

Ungene liker veldig godt å høre de spennende Bibelfortellingene. På Sprell levende får ungene utdelt det bibelverset vi øver på, men de roter dem som regel bort før de går ut døra. Vi ber i grupper og forsøker å snakke om det vi har hørt. Det er enklere å snakke i T&T, men vi snakker generelt veldig mye med hverandre på samlingene (også når det er undervisning).

De andre lederne
Ingen av Sparksklubbene kan fungere med bare en leder. På Sprell levende i Jakobselv er Kristin avgjørende, sammen med Julianne og vikarene Marion, Håkon og Ole-Laurits. Jeg har hatt de fleste undervisningene, mens Kristin ber, leder gruppesamlingene, lager mat og ser ungene. Hun er interessert i dem og har så fine samtaler med ungene 🙂 Vi har hatt mange fine samlinger, selv om ungene til tider har vært veldig urolige.

I Vadsø har Adrian og Serine fortsatt som frivillige på Sprell levende. Ungene elsker når de er der og leker med dem. De kjenner rutinene og hjelper med det de ser at trengs, det er veldig, veldig bra! Maria har vært med noen ganger og det har vært fint.

I begge T&T-klubbene er det bare jeg som har vært leder, med 5 deltakere i Vadsø og ca 7 faste i Jakobselv (der kommer det ofte noen flere innom). Det har fungert veldig greit, og vi snakker mye sammen under måltidene og har bygget gode relasjoner. Det er disse klubbene jeg kommer til å savne mest. Ungene kan så mye og har interessante meninger og noen ganger får vi skikkelig gode samtaler. Hver gang vi ber sammen i Vadsø, ber vi om at det skal bli flere 5.-7-klasseleirer til høsten 🙂 Ungene liker å komme på leir og anser seg selv som kristne.

De svarer riktig på spørsmålene og vet hva som trengs for å bli frelst  Så er det min bønn at de skal bevare troen og Jesus som sin frelser. At «de riktige svarene» skal bli riktige og viktige for dem selv. Det krevet stort mot å ta imot Jesus som frelser, å tro at han er Guds sønn, gitt for vår synd og skyld, når nesten ingen andre i klassen eller på skolen gidder å bry seg om Gud eller Jesus i det hele tatt.

Tidspunktene
Det har fungert veldig greit å ha klubbene i «SFO-tiden», dvs mellom skolen er slutt og ungene får middag hjemme. Vi har ca 2 timer til rådighet. Siden de kommer rett fra skolen, har jeg begynt samlingene med mat. Så undervisning og til slutt leker. Noen ganger har vi ikke hatt tid til å leke, og det er veldig dumt. Vi er ganske få på hver klubb, så det er faktisk sjeldnere og sjeldnere at vi bruker leker som er laget av Awana. Vi har ikke lært lekene godt nok til at vi har funnet noen favoritter. Det skulle vi også gjort bedre. Vi er sjelden nok til å danne to lag, og en konkurranse blir lissom ikke like morsom uten konkurrenter…

Det er travelt på Sprell levende i Vadsø, som er den eneste klubben som varer 1 time på ettermiddagen. Denne gjengen er glad i hobbyaktiviteter, og det er mange flinke tegnere i gruppa.

Resultat
Hvis vi kan snakke om resultater, må jeg si at det er litt nedgang i antall deltakere i klubbene, men at de som kommer er lojale og trofaste. Jeg sender SMS til de i T&T-klubbene, og for Sparksklubbene bruker vi Facebook for å informere og spørre om hvem som kommer. Vi har også en Facebook for forsamlingen som vi bruker for å informere om samlingene. De fleste ungene trives på klubbene, men aller mest liker de å være på leir på Misjonssenteret!

Fremtiden
De fleste av ungene er klare for å fortsette på klubbene til høsten. Noen gleder seg til å gå fra Sparks til T&T. Men alderssammensetningen i år, gjør at de fleste skal fortsette i samme klubb.

Så nå er det store spørsmålet, hvem skal lede klubbene neste skoleår? Jeg går tilbake til min stilling i Finnmark fylkeskommune, dvs, jeg skal gå inn i en større oppgave enn tidligere, jeg har blitt konstituert leder av fylkesbiblioteket, og det er en stilling som krever 100% oppfølging. Jeg har selvsagt bedd mye over dette. Og Gud vet at jeg vil være med som frivillig og jeg har allerede planlagt å være med på mange av leirene (til og med som leirsjef på en!) Jeg tror det hadde vært bedre med noen andre i stillingen som Barne- og ungdomsarbeider i Finnmark indremisjon her i Vadsø. En som finner gode måter til å følge opp klubbene på. Det er også ungdommer i kommunen som vil gå i Bibelgruppe og som gjerne kommer på Betesda eller Misjonssenteret en fredagskveld!

Forsamlingene i Jakobselv og Vadsø har familiemøter og ønske om å ha søndagsskole de gangene det er andre møter. Vi er nesten like mange frivillige som medlemmer i forsamlingen, og alle er vi glade for klubbene som Maria og Grete startet opp da de kom høsten 2014. Vi håper nå at Gud kaller en ny arbeider til Finnmark indremisjon, en som vil være barne-og ungdomsarbeider!

Nå kom jeg på at vi jo også har tilsvarende stillinger i Hammerfest og Repparfjord. Det er sikkert like bra å jobbe der, i alle fall er det mange som vil bli glad den dagen vi får vite hvem Gud har ment at skal få disse oppgavene her i Finnmark. For vi er med på noe stort her!

Jesus spør i Lukas 18,8: «Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Ja, vi vil være med å kjempe for troen her i Finnmark!

1.Kor.3,8-10: «Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester; en annen bygger videre.»

Så Gud, vær så snill, la arbeidet bygge videre!

Hindringer på veien til Gud. (Andakt)

Hindringer på veien til Gud

Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, og kjenn mine tanker! Se om fortapelsens vei har inntatt meg, og led meg på evighetens vei! Salme 139, 23-24

På palmesøndag før påske kommer vi til å høre om når Jesus red inn i Jerusalem, Han ble tatt i mot som en konge! Folket hev klær og palmegrener på veien foran Han, og de ropte «Hosianna, Davids Sønn! Velsignet være Han som kommer i Herrens navn!»(Matt 21,9). Det står at Han satte hele byen i bevegelse! Folket håpte at Jesus nå skulle komme inn å ta tilbake Jerusalem og Israel fra Romerne som styrte landet. De håpte at Han skulle vise sin makt å igjen reise et stort rike for Gud på jorden. Folket forsto ikke hva Jesus skulle gjøre og hvorfor Han skulle gjøre det, de hadde sine egne planer og mål med hva Jesus skulle. Slik kan det ofte også bli i våre liv: vi har et ønske om hva Jesus skal gjøre i våre liv, men vi forstår desverre ikke alltid hva Jesus vil i våre liv.

Når Jesus kommer inn i Jerusalem gjør Han noe helt annet. Han begynner ikke å kaste ut Romere, men Han går til tempelplassen å begynner å hive ut folk som driver med kjøp og salg der! Jesus sa: «Det er skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule

Folkene som drev kjøp og salg på tempelplassen hindret veien fram til tempelet, de hindret veien fram til det hellige, de hindret veien fram til Gud. Folket forsto ikke hva som skjedde, Jesus gjorde ikke det de hadde håpet på, Jesus gjorde ikke etter planene deres. Nei, Han gjorde etter Sin plan, etter Guds plan. Jesus kom for å rydde veien fram til Gud, kom for å hive bort det som hindrer oss fra å komme til Gud!

Jeg kjenner meg igjen i folkemengden i Jerusalem, jeg har en tendens til å tenke ut planer for livet mitt, for så å ta med Jesus på lasset. Det eneste riktige er å la Jesus planlegge livene våre og la Han lede oss på veien til Gud! Det er kun Han som er Veien!

I Jerusalem måtte Jesus rive bort og ødelegge det som sto i veien på tempelplassen, på veien til tilbedelse av Gud. Kanskje må Jesus rive bort noe i mitt eller ditt liv som hindrer veien fram til Gud? Jeg hørte et sitat: Om det hindrer deg fra å komme nærmere Gud, MÅ det BORT!

Om vi har noe i livene våre som hindrer oss på veien til Gud vil Jesus ha det bort, sånn at Han kan få lede deg videre framover mot Herren og mot Himmelen.

Det kan gjøre vondt når Jesus gjør forandringer i livene våre, men Han gjør det fordi Han vet vårt beste og Han elsker oss!

Se, salig er det menneske som Gud refser. Derfor må du ikke forakte den Allmektiges tukt! For Han sårer, men Han forbinder også! Han knuser, men Hans hender leger! Job 5,17-18

Foto: Charlotte T. Christensen

Teltmakere

Du har sikkert hørt betegnelsen Teltmaker bli brukt. I misjonssammenheng finner vi teltmakere i land som er lukket for evangeliet. Der har man offisielt en annen profesjon, mens man jobber for evangeliets sak i det skjulte.

I Finnmark har vi selvsagt ikke en slik problemstilling. Det vi derimot kjenner på som en stor utfordring er at det i økende grad er steder i fylket vårt der det er lite eller ingen kristen virksomhet. Enkelte steder i vårt flotte fylke trenges det mennesker som kan bære stafettpinnen videre. Noen steder er det gjerne lagt et grunnlag med barne- og ungdomsarbeid gjennom mange år. Andre steder fører år og alder til at man ikke lenger kan være delaktig i arbeidet slik man en gang har vært. Dette er utfordringer mange plasser i landet vårt, men vi kjenner på en nød for Finnmarks befolkning.

Kanskje du som leser dette kjenner på et kall til å reise til Finnmark, eller kanskje du kjenner noen som føler på dette. Det kan være at du er i startgropa i forhold til å starte på en utdannelse. Kanskje du er ferdig med utdannelsen, og er ute etter en jobb. Kanskje du er en del av en småbarnsfamilie, eller er barna ute av heimen, og du er klar for nye utfordringer. Eller kanskje du ikke lenger er yrkesaktiv, men kjenner på at du fremdeles har ubenyttede krefter.

Finnmark Indremisjon ønsker å skape et nettverk av frivillige. Mennesker som ønsker å etablere ulike former for kontaktpunkt der evangeliet står i sentrum, eller være med på å videreføre noe som allerede er igangsatt. Ta kontakt med oss dersom du går med slike tanker. Kanskje Gud ønsker deg i en teltmakertjeneste for Ham i Finnmark?

Paul Tore Garvo-Kretsleder

Bokhandelen

Indremisjonens bok- og kassettsalg er navnet på vårt eminente ambulerende bokhandeltilbud i Finnmark

Til tross for vårt noe utdaterte navn, er vi fullt oppegående, og tilstedeværende, på de ulike stevner som Finnmark Indremisjon arrangerer i løpet av året. Det er i tillegg mulig å ta kontakt både via telefon og mail dersom det er noe du ønsker å bestille. Vi får tak i det meste!

Bokhandelen administreres nå via kretskontoret.

Ta kontakt på:

Tlf: 976 63 652 eller

Epost: pt.garvo@imf.no