Bokhandelen

Indremisjonens bok- og kassettsalg er navnet på vårt eminente ambulerende bokhandeltilbud i Finnmark

Til tross for vårt noe utdaterte navn, er vi fullt oppegående, og tilstedeværende, på de ulike stevner som Finnmark Indremisjon arrangerer i løpet av året. Det er i tillegg mulig å ta kontakt både via telefon og mail dersom det er noe du ønsker å bestille. Vi får tak i det meste!

Bokhandelen administreres nå via kretskontoret.

Ta kontakt på:

Tlf: 976 63 652 eller

Epost: pt.garvo@imf.no

Leirnytt fra Barne- og Ungdomssekretæren

 

Sommeren nærmer seg, det betyr at leirvinteren/våren er ferdig, nå er det en liten pause til vi begynner på igjen i september. Vi har hatt to leirer siden sist bladet Kamp og Seier kom ut, begge i Vestre Jakobselv, en Minileir(1.-4. Klasse) 21-23 April og en Ungdomsleir(8.-10.Kl) 5-7.Mai.

På minileiren i april ble det tilsammen 21 barn, barna kom fra Kirkenes, Vadsø og Vestre Jakobselv. Supert at flere fra Kirkenes har lyst å komme på leir, vi må be om at dette kan fortsette og at dette kan gjøre store ting i Kirkenes! På leiren var det 3 barn som ikke hadde vært på leir før, det er flott å se at når barna har gode opplevelser på leir inviterer de med seg venner.

Temaet på leiren var «Jeg er elsket»,

Denne leiren var det positive tegn for framtiden når det gjelder ledersiden, vi hadde to nye ledere med på leir! Serine Haugvoll og Adrian Noren Holm fra Vadsø var ledere på sin første leir, de går i 7.klasse i Vadsø og er veldig aktive som deltakere på «Blink» i Vadsø og som medhjelpere på «Sprell Levende» i Vadsø. Det var helt strålende å ha Adrian og Serine med som ledere på leir og håper at dette bare er starten på en hel rekke med leirer hvor de er ledere!

Supert om dere kan huske på Adrian og Serine i bønn, i lag med alle de andre lederne som villig stiller opp!

Foto: Kristin Evjen

I starten på mai var det ungdomsleir igjen, desverre hele 5 måneder siden sist ungdomsleir!

På denne leiren var det 11 flotte ungdommer, dette var litt mindre enn vi har vært de siste ungdomsleirene men dette gav muligheter til å komme nærmere på ungdommene og bli mer kjent. Det blir en mye mer roligere leir når man ikke er så mange, og dette kan ofte være positivt!

Alle hadde vært på leir før så det var leirvante ungdommer, en av deltakerne var sist på leir i 2012 så det var flott!

På Bibeltimene under leiren hadde vi temaet «Nåde», et stort og heftig tema! Det er virkelig verdifullt å forkynne for disse flotte ungdommen og vi MÅ legge dem fram for Herren, at Han kan gi vekst der hvor vi har sådd og vannet!

For litt siden nevnte jeg leirjubileumet til Sindre Nilssen, at han var leder på sin leir nr.40 (Som vi har registrert!). Denne leiren hadde vi et nytt jubileum! Knut Arne Mannsverk fra Vestre Jakobselv hadde sin leir nr.40! Knut Arne er en fantastisk leder som alltid er villig til å hjelpe til både på leirer og annet arbeid i Vestre Jakobselv. Han har sikkert også vært på flere leiren, men vi har nok ikke fått registret han på alle!

Foto: Knut Arne Mannsverk

Det var planlagt en leir til i denne perioden, helga 28.-30. April var det ment å være en barneleir i Repparfjord.

Desverre var det altfor mye annet som skjedde den helgen som gjorde at det ikke var nok barn til å ha leir! Barne- og ungdomsarbeidet og leirarbeidet i Vest-Finnmark er virkelig et stort bønneemne å ta med. Vi skal ha leir der igjen første helgen i september og vi gleder oss til det, det var en super leir der i høst så da var det ekstra trist at det ikke ble leir nå.

Det er et stort og skrikende behov for en barne og ungdomsarbeider i Vest-Finnmark, for at leirarbeidet i Repparfjord skal ha en framtid må noen si ja til kallet og være med i arbeidet i Guds rike i Vest-Finnmark. Dette er mitt store ønske og bønneemne for Finnmark, at også Repparfjord kan få kjenne på samme veksten i leirarbeidet som Vestre Jakobselv har sett de siste årene.

Vi må legge både det og alle barna som har vært på leir de siste årene i Herrens mektige hender!

Lær den unge den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Ordsp 22,6

Håkon Garvo

Barne- og Ungdomssekretær

En liten kjøkkenprat!

Foto: Paul Tore Garvo

Febilyn Traigo fra Fillipinene arbeider som kokk og renholder på Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter. I disse dager er det fullt kjør med matlaging til grupper av fuglekikkere, som kommer i tur og orden. Hun trives godt med å tilberede måltider til både små og store sammenhenger. Hun kom til Norge i juli 2011 som au-pair. Til slutt havnet hun i Vestre Jakobselv hos familien Kjelling, og der var hun fram til hun begynte på leirplassen vår i februar 2014.

«Hvordan opplevde du å komme til Norge?»

«Den største forskjellen i forhold til Fillipinene var at det var så lite folk, spesielt i Finnmark. Jeg lurte en stund på hvor alle menneskene var hen. Ellers var det jo en vesentlig forskjell i temperatur, men det var bare å ta på mer klær, så gikk det veldig greitt.»

Febilyn var veldig spent på sin første vinter i Norge, og da snøen meldte seg i oktober, hoppet og danset hun rundt i snøen. Hun liker vinteren godt, og er rett som det er å se i skiløypene i bygda.

Febilyn har spennende tider fram for seg. Hun har et ønske om å fortsette å være i Norge, og har et mål om å gå igang med studier. Det er noen mulige utfordringer i forhold til fortsatt oppholdstillatelse i Norge, men hun håper dette kan gå i orden. Hun er ellers i full gang med planlegging i forhold til at hun skal gifte seg i januar.

«Hva som enn skjer, så vet jeg at Gud er med. Han har vært med meg i fortida, Han er med nå, og jeg vet at Han også vil være med i framtida.»

«Du er med i det kristne arbeidet i området. Hva betyr dette for deg?»

«Jeg er med i styret for den lokal bedehusforeningen i Vestre Jakobselv (IUF), og er også med i en bibelgruppe. Det er av den største betydning i livet mitt at jeg får være med i slike fellesskap.»

På spørsmål om et favorittbibelvers, svarer hun følgende:

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.» Jer. 29,11

Paul Tore Garvo

Påskemøter!

Vi har nylig feiret påske, og den beste måten å feire påsken på er å samles rundt Guds Ord! Påsken er en ufattelig viktig høytid for oss kristne og da er det flott å prioritere å minnes det store som skjedde i påskehøytiden. Svein Hansen hadde påskemøter i både Kirkenes og Hammerfest, mens i Vestre Jakobselv og Vadsø var det en komitè som hadde ansvar for påskemøtene. Det er virkelig godt å samles og være stille for påskens enorme budskap!

Referat fra årsmøte i Finnmark Indremisjon 31.Mars-2.April 2017

Taler under årsmøte: Kenneth Foss. Foto: Paul Tore Garvo

31Mars – 2 .April var indremisjonsfolket samlet til årsmøte på Misjonssenteret i Vestre Jakobselv. Utsending og gjestetaler fra Indremisjonsforbundet sentralt var Kenneth Foss. Han arbeider nå som markeds og arrangementsansvarlig i organisasjonen. Han hadde bibeltimer og tale på festkvelden lørdag. Folket stilte opp fra Alta i vest til Sør Varanger i øst, pluss lokale deltakere langs Varangerfjorden.

Selve årsmøtet ble avholdt på lørdag 1.april med referater og regnskap for året 2016. Leirene ved misjonssenterene i Vestre Jakobselv og Repparfjord viser til godt frammøte. Møtevirksomheten drives over store deler av fylket og er avhengig av lokale kontakter på de enkelte stedene. Regnskapstallene viste til godt resultat, takket være en stor gave til Misjonssenteret i Vestre Jakobselv i form av større tomt.. Kretslederstillingen var heller ikke besatt første halvår. Dermed mindre lønnskostnader. Campingdriften og utleie av misjonssenterene i Repparfjord og Vestre Jakobselv har fortsatt en del ledig kapasitet især høst og vår.

Under posten samtale om arbeidet ble revidert strategiplan for 2014 – 2020 gjennomgått og årsmøtedeltakerne kunne komme med sine innlegg om det de hadde på hjertet. Det ble en fin og grei samtale.

Valg: Kretsstyret er nå sammensatt slik:
Paul Tore Garvo Vestre Jakobselv
Svein Hansen Hammerfest
Ann Elise Kero Varangerbotn
Rigmor Anthi Restrepo Hammerfest
Vara: Kristin Evjen Vestre Jakobselv, Martha Mikkelsen Storekorsnes, Helge Ludvigsen Alta.

Barne og Ungdomsrådet BUR :
Helga Ingebriktsen, Nyvoll
Sindre Asser Nilssen Varangerbotn
Knut Arne Mannsverk Vestre Jakobselv
Maria Hauge Vadsø
Håkon Garvo Barne og Ungdomssekretær møter også i BUR.
Valgnemd for neste års valg :
Martha Mikkelsen Storekorsnes
Johanne Garvo Vestre Jakobselv
Tove Norheim Kirkenes ( vara)

Etter årsmøtet hadde kretsstyret et kort møte hvor Svein Hansen ble valgt til formann, og Paul Tore Garvo til nestformann i Finnmark Indremisjon.

Ref. Svein Hansen

Foto: Charlotte T. Christensen

Teltmakere

Du har sikkert hørt betegnelsen Teltmaker bli brukt. I misjonssammenheng finner vi teltmakere i land som er lukket for evangeliet. Der har man offisielt en annen profesjon, mens man jobber for evangeliets sak i det skjulte.

I Finnmark har vi selvsagt ikke en slik problemstilling. Det vi derimot kjenner på som en stor utfordring er at det i økende grad er steder i fylket vårt der det er lite eller ingen kristen virksomhet. Enkelte steder i vårt flotte fylke trenges det mennesker som kan bære stafettpinnen videre. Noen steder er det gjerne lagt et grunnlag med barne- og ungdomsarbeid gjennom mange år. Andre steder fører år og alder til at man ikke lenger kan være delaktig i arbeidet slik man en gang har vært. Dette er utfordringer mange plasser i landet vårt, men vi kjenner på en nød for Finnmarks befolkning.

Kanskje du som leser dette kjenner på et kall til å reise til Finnmark, eller kanskje du kjenner noen som føler på dette. Det kan være at du er i startgropa i forhold til å starte på en utdannelse. Kanskje du er ferdig med utdannelsen, og er ute etter en jobb. Kanskje du er en del av en småbarnsfamilie, eller er barna ute av heimen, og du er klar for nye utfordringer. Eller kanskje du ikke lenger er yrkesaktiv, men kjenner på at du fremdeles har ubenyttede krefter.

Finnmark Indremisjon ønsker å skape et nettverk av frivillige. Mennesker som ønsker å etablere ulike former for kontaktpunkt der evangeliet står i sentrum, eller være med på å videreføre noe som allerede er igangsatt. Ta kontakt med oss dersom du går med slike tanker. Kanskje Gud ønsker deg i en teltmakertjeneste for Ham i Finnmark?

Paul Tore Garvo-Kretsleder

Foto: Maria Hauge

Kafè under Finnmarksløpet

Vestre Jakobselv Camping- og Misjonssenter deltok også i år med kafè i Varangerbotn i forbindelse med Finnmarksløpet. Svein Hansen hadde ansvaret for årets kafè, og fikk god assistanse av misjonsfolket. Det ble omsatt for over 25 000 kr. Tusen takk til Arild W. Kero som bidro med fårekjøtt til middagsserveringen, og hjertelig takk til alle som bidro med kaker og praktisk hjelp til arrangementet!