Veivalg

«Legg din vei i Herrens hånd! Stol på Ham, så griper Han inn.» Salme 37, 5

Hele livet vårt består av valg, hver dag møter vi situasjoner hvor vi må velge. Det er hundrevis av valg, alt fra hva vi skal spise, se på, høre på og tro på! I alle livets situasjoner har vi muligheter til å velge, spesielt vi som bor i ett av verdens rikeste land. Bibelen sier en del om veier, Kong David synger en sang i 2.sam 22,31: «Guds vei er fullkommen, Herrens ord er rent. Han er et skjold for alle som søker tilflukt hos Ham.» Bibelen nevner her Guds vei! En vei som Gud har laget, en vei som Gud ønsker vi skal følge.

Vi står i et veikryss, vi har et veivalg å gjøre. I 2. Kongebok står det om Kong Amon i vers 22: «Han forlot Herren, sine fedres Gud, og vandret ikke på Herrens vei.» Vi kan velge å gå på Herrens vei eller vi kan velge å ikke gjøre det. Dette er det viktigste valget du får i livet ditt, Herrens vei eller andre veier. I Salomos ordspråk står det «På rettferds sti er livet å finne, den veien er ikke dødens vei.»

I Bibelens første bok finner vi historien om Kain og Abel, en dramatisk historie om to brødre, en historie som ender så ille. Kain tar livet av sin bror ute på marken. I vers 8 i 1.Mosebok 4 spør Gud Kain: «Hvor er din bror Abel?» Kain lyger, han svarer at han ikke vet! Kain kunne valgt å legge seg ned å be om tilgivelse for det gale han hadde gjort, han velger heller å lyge i møte med Gud. Det står i vers 16 i samme kapittel: «Så dro Kain bort fra Herren og slo seg ned i landet Nod, øst for Eden.» Kain hadde et veilvalg framfor seg, han velger å flykte vekk fra Herren. Kain velger å bære videre på sin synd!

Som Kain så synder vi også, vi har også et veivalg framfor oss. Vil vi be vår Herre om tilgivelse, eller vil vi flykte vekk? Vil vi gå på Herrens vei eller vår egen vei? På Herrens vei er det tilgivelse for synder, der er det barmhjertighet og nåde for den som har gjort feil og det er en vei full av kjærlighet fra Han som har laget veien! I Jesaja 53,6 står det: « Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme Ham.» Som Kain har vi alle gjort galt, vi har gått feil vei, vi har rotet oss bort! Men Gud forteller oss at Han ønsker oss tilbake på Sin vei, Jesus har tatt vår straff og skyld så vi ikke trenger å flykte fra Gud. «Men Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for av vi skulle ha fred, ved Hans sår har vi fått legedom.» Jes 53,5

Vi avslutter med en bønn fra David som jeg har lyst å be over oss alle: «Herre, lær meg din vei så jeg kan vandre i din sannhet! Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter Ditt navn!» Salme 86,11

Gud, hjelp oss til å holde oss på Din vei! Hjelp oss til å komme til Deg med våre synder og ikke flykte vekk fra Din godhet og kjærlighet. Amen!