VI SØKER: Barne- og Ungdomsarbeider(e)!

Finnmark indremisjon søker barne- og ungdomsarbeider(e) i inntil 100 % stilling til Norges mest fantastiske landsdel. Stillingen kan deles om flere ønsker å søke sammen. Oppgavene er knyttet til et eksisterende barne- og ungdomsarbeid i Vestre Jakobselv, Vadsø, Vardø.

Finnmark Indremisjon er en krets i Indremisjonsforbundet (ImF) og driver forskjellig typer arbeid rundt omkring i Finnmark. Vi vil at enda flere i Finnmark skal få høre om Jesus og komme til tro på Han, derfor ønsker vi flere med på laget!

Vi søker nå:

Barne- og ungdomsarbeider(e)

Liker du å bygge relasjoner med barn og unge? Da er dette jobben for deg!

I jobben som barne- og ungdomsarbeider i Øst- Finnmark er du med og har ansvar for tre barnelag og et ungdomslag i tillegg til at du er med som leder på 3-4 leirer i halvåret. Her er det mulighet for å komme med dine kreative ideer til både aktiviteter og til formidling av Guds ord. Du jobber tett sammen med menigheten, Nord-Varanger Indremisjon som ligger i Vestre Jakobselv/Vadsø.

Dette er en utrolig spennende jobb! Relasjonene du bygger er betydningsfulle og har stor verdi. Du får muligheten til å vise Guds kjærlighet til mennesker som aldri har kjent ham, ved forkynnelse og ved relasjonsbygging.

Arbeidet som barne- og ungdomsarbeider innebærer bl.a.:

  • Drive barneklubber (1.-6. klasse) i Vestre Jakobselv, Vadsø og Vardø.
  • Ungdomsklubb (8.kl 1.vgs) i Vestre Jakobselv/Vadsø
  • Barne- og ungdomsleirer på Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter
  • Koordinering og utvikling av Finnmark Indremisjons barne- og ungdomsarbeid i området.

Kvalifikasjoner

  • Du er glad i Jesus og ønsker å gi nyhetene om Ham videre til andre, spesielt til barn og unge.
  • Du er selvstendig og håndterer utfordringer
  • Imøtekommende og samarbeidsvillig
  • Konfliktløsende og god til å kommunisere med mennesker

Det er en fordel om du har drevet kristent arbeid eller gått på bibelskole. Det som er det viktigste er at du lever et liv nært til Gud og har et ønske om å dele det videre til andre mennesker. Vi ønsker å være fleksible med tanke på din utrustning og dine nådegaver hvis du søker. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Den som ansettes må arbeide ut fra Finnmark Indremisjons visjon og verdier og forplikte seg til Indremisjonsforbundets Mål- og verdidokument. Lønns- og arbeidsforhold følger ImF’s regulativ.

Spørsmål om stillingen kan stilles til kretsleder Håkon Garvo Tlf: 916 23 795 Mail: h.garvo@imf.no

Søknad med CV og minst to referanser sendes på epost «h.garvo@imf.no»

Tiltredelse: 1. august 2024, eller etter avtale

I Vadsø/Vestre Jakobselv er det en engasjert menighet som på ulikt vis støtter og er en del av arbeidet og fellesskapet i området. Det er også stort engasjement for leirarbeidet. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på!

Hjertelig velkommen til Vadsø og Øst-Finnmark! For å bo og jobbe en periode – og kanskje lengre?

ET LITE TILBAKEBLIKK

Betesda i Vadsø

Det er en solfylt formiddag i en av de mest snørike gatene i Vadsø by. Vi er godt inne i en omfattende Korona-epidemi som har inntatt landet vårt. Selv om man i Finnmark har innført en søring-karantene, og det derfor er svært lite tilsig av mennesker til og fra fylket, er alle anbefalinger fra nasjonalt hold i virksomhet også hos oss. I en tid da det derfor ikke er så mye å melde i forhold til misjonsaktivitet, har undertegnede tatt på seg journalistkappen, og bedt om en audiens hos Agnes og Odd Stock i Isak Sabasgt. I Vadsø. Ekteparet i 80-årene er aktive i misjonsarbeidet i Vadsø, og jeg har spurt om de kan gi noen tilbakeblikk på indremisjonsarbeidet de har vært en del av gjennom mange år.

Agnes, som opprinnelig er fra Sørøya i Hasvik kommune, kom til Vadsø i 1959, i en tid da kommende sykepleiere hadde sin plikttjeneste i Finnmark. Det var naturlig for henne å søke et kristent fellesskap, og hun endte med å gå på møter på Betesda i Vadsø som tilhørte Vadsø Indremisjon. Det var ikke en stor forsamling hun kom til. Kun 6-8 mennesker deltok på søndagsmøtene, alle godt opp i åra. I Vadsø traff hun Odd, som kommer fra Krampenes, en liten bygd øst for Vadsø. De slo seg i hop, og stiftet etter hvert familie. Etter en periode sør i landet, kom de tilbake til Vadsø i 1965. Da hadde det kommet med en del yngre mennesker, og misjonsarbeidet hadde en blomstringstid. Det ble en mulighet for å starte et musikklag, og 15-20 personer var aktive der. De deltok på møter, og reiste også rundt i distriktet. I tillegg bidro de med sang på sykehus og aldershjem. På den tiden var det en fast stasjonsarbeider, som hadde sitt bosted og virke knyttet til bedehuset i Vadsø.

Odd ble med i styret for Vadsø Indremisjon, og etter hvert også som formann. Også på kretsplan engasjerte Odd seg, og han var formann i det som da var Øst-Finnmark Indremisjon i en del år. Som nevnt var det en kretsarbeider som bodde på bedehuset, og etter mange år uten at leiligheten hadde vært pusset opp, var det på slutten av 60-tallet et skrikende behov for en oppgradering. Odd forteller at han i tiden sør i landet, hadde blitt kjent med begrepet ”kronerulling”, noe som ikke var vanlig å praktisere i nord. Odd mente at man i forbindelse med oppussingen kunne sette i gang med en kronerulling, og etter innhenting av pristilbud la han fram et forslag om at dersom alle medlemmene i Vadsø Indremisjon kunne forplikte seg på å betale kr. 5,- pr. mnd. fram til oppussingen var fullført, kunne man finansiere prosjektet uten opptak av lånemidler. Hovedkontoret til Vestlandske i Bergen ble kontaktet, og de tok på seg ansvaret som garantister for oppussingsprosjektet. Leiligheten ble pusset opp ved hjelp av dugnadsarbeid, og da prosjektet var gjennomført, stod man igjen med et pent overskudd, som ble sendt til hovedkontoret i Bergen.

Odd og Agnes Stock

Barne- og ungdomsarbeid er en viktig del av et misjonsarbeid, og Odd drev, sammen med Einar Ballo et speiderarbeid på bedehuset. Her ble det mekket på sykler, og ute i naturen ble det bygget overnattingsgroper på vinterstid, og produksjon av seljefløyter var også et prosjekt. De var ute på flere turer sammen med ungene. Etter hvert gikk de over til å drive aktiviteten i regi av Vadsø Indremisjon. Det viktigste var å formidle Guds Ord til barna, og 15-20 deltakere var vanlig i denne perioden.

Agnes og Odd forteller om et aktivt menighetsliv knyttet til bedehuset i Vadsø. Barnearbeid, ungdomsforening, kvinneforening, bibelgrupper og formiddagstreff for pensjonister har vært viktige ingredienser i et aktivt bedehus. Søndagsmøter og bønnemøter har vært, og er faste innslag i møtekalenderen. For familien Stock har bedehuset og indremisjonsarbeidet hatt en sentral plass i familielivet, og for indremisjonsarbeidet, og oss som er en del av dette, betyr Agnes og Odd Stock veldig mye. Gud velsigne dere for det dere har lagt, og fremdeles legger ned, i arbeidet for at Guds Ord skal nå ut til enda flere i området vårt.

Tekst og Foto: Paul Tore Garvo

Vi sender misjonærer til misjonsmarken, men her kommer misjonsmarken til oss!

Dette var en setning som ble uttalt av Agnes Stock i sammenheng med noen hektiske måneder som forsamlingen i Vadsø Indremisjon opplevde på slutten av 80-tallet. Hos våre naboer i øst var det glasnost-tid, og sovjetiske myndigheter hadde tillatt at turistbåter kunne ta med seg passasjerer på tur til Norge. Dette førte til at man i ca. et halvt år opplevde at Vadsø fikk hyppig besøk av 2 sovjetiske turistbåter. Det var farlig og utfordrende å drive evangelisering i Sovjet, men når russerne kom med båt til Norge, var det en annen sak. Vadsø Indremisjon, med Agnes Stock i spissen, så en mulighet for å spre evangeliet til de besøkende, og startet med utdeling av traktater. Det ble satt opp oppslag på kaia, og russerne ble invitert til Betesda. Her var det lagt opp til servering, der meieriet sponset melk, salgslaget sponset pålegg, bakeren sponset brød, og dagligvarebutikkene sponset andre nødvendige produkter. Man fikk tak i sangark med sanger med kristent innhold på norsk og russisk, og Gudmund Furnes, som var kretsleder i Øst-Finnmark Indremisjon på den tiden hadde andakt, med Torbjørn Bjorvatn som tolk. Man hadde også fått tak i russiske barnebibler, og etter et råd fra en misjonær ble ikke disse gitt bort, men solgt for den symbolske summen 5 kr. Oppslutningen var fantastisk, og man måtte begrense salget av bibler til 1 stk. pr. person. Hundrevis av bibler ble solgt/distribuert i løpet av disse månedene, og Ordet ble på denne måten spredt ut til et på den tiden lukket land. Hele forsamlingen i Vadsø Indremisjon var engasjert i dette arbeidet, og man fikk oppleve at Gud talte til mennesker som var sulteforet på Guds Ord. For en periode opplevde man at misjonsmarken kom seilende til Vadsø med båt.

Tekst: Paul Tore Garvo Foto: Privat