Nye arbeidere til Vest-Finnmark

Tekst og foto: Paul Tore Garvo

Olav og Jorunn Eikemo på plass i Hammerfest.

Det er alltid spennende når nye arbeidere skal begynne i jobben. Ikke bare for arbeidstakeren, men også for arbeidsgiveren. Som våre lesere kjenner til, har Finnmark Indremisjon søkt etter noen til å fylle en forkynnerstilling i Vest-Finnmark. Det ble annonsert, og vi hadde også noen gode navn på blokka vår som vi tok personlig kontakt med for å forhøre oss om en stilling i indremisjonens ytterpost kunne være aktuelt. Det ble ikke napp, og så kom koronaen med all usikkerheten som den førte med seg. Tanken om en midlertidig løsning kom opp, og en henvendelse ble foretatt til noen vi kjente fra før…

Sist høst var Jorunn og Olav Eikemo forespurt om å være talere på Repparfjordstevnet. Da stevnet var over snakket ekteparet, som da var bosatt i Haugesund, om at de ikke kjente seg ferdige med Finnmark. De har en solid fartstid i den nordligste del av landet vårt. Det hele startet i Den Indre Sjømannsmisjon, på fiskarheimen Havly i Båtsfjord i 1992. De hadde lovet å være der i 2 mnd., og det endte med at de ble i Båtsfjord i 1,5 år. Senere ble det noen år sørpå, der Olav arbeidet i Normisjon, og Jorunn jobbet på et sykehjem. Jorunn gikk i tanker om å starte på en hjelpepleierutdannelse, men Gud ville det ikke slik. En dag var daværende generalsekretær Karl Johan Hallaråker på tråden, og lurte på om Jorunn og Olav kunne fylle 2 stillinger som forkynnere i Finnmark. Året var 2002, og igjen ble koffertene pakket for å reise nordover. Denne gangen var bostedet Repparfjord. Misjonsarbeidet hadde ligget nede i en periode i Vest-Finnmark, og det var behov for å finne nye kontakter flere steder rundt omkring i bygdene i Vest-Finnmark, og ekteparet skapte relasjoner til misjonsfolket i vest. De startet også opp med inspirasjonshelger på Repparfjord, og det tradisjonsrike pinsestevnet, som inntil da hadde blitt arrangert på Nyvoll, ble flyttet til Repparfjord, der det var enklere å innkvartere stevnedeltakere. Campingdriften på sommeren var også noe som hørte med til arbeidshverdagen.

I 2007 flyttet de til Kirkenes, og Olav ble den første kretslederen i det sammenslåtte Finnmark Indremisjon. I Kirkenes hadde de basen fram til 2009, da det bar sørover igjen. Senere har det blitt noen turer nordover, enten som talere på ulike stevner, eller på ferietur nordover. Nå er de jo egentlig pensjonister, men så sitter vi likevel her i Hammerfest, og skal lage en plan for arbeidet fram mot sommeren, der ekteparet Eikemo igjen skal ha et ansettelsesforhold i Finnmark Indremisjon. Som nevnt ovenfor, hadde Jorunn og Olav snakket om at de ikke var ferdige med Finnmark, så da undertegnede tok kontakt, og lurte på om de kunne hoppe inn som en midlertidig løsning fram til sommeren, tok det ikke mange timene før et positivt svar var gitt. Når spørsmålet stilles om hva slags tanker de har om månedene de skal være stasjonert i Finnmark, er svaret at de ønsker å tjene folket og Guds rike slik som Han legger det til rette. De ønsker også å være med og bidra til at arbeidet i misjonen føres videre i Vest-Finnmark. Bosted vil være Hammerfest, og de vil ha et særlig ansvar for aktiviteten på Betania i Hammerfest, i tillegg til enkeltmøter rundt om i Vest-Finnmark.

I Finnmark Indremisjon er vi takknemlig for at Jorunn og Olav ville gå inn i en delt forkynnerstilling fram til sommeren. Vi ber også om at misjonsfolket husker på Jorunn og Olav i bønn, og samtidig også er med å be om at vi finner en god løsning for misjonsarbeidet i Vest-Finnmark fra høsten av.

Permitteringer og avlyste stevner

Korona-situasjonen har naturlig nok skapt utfordringer i forbindelse med misjonsvirksomheten, og for en tid tilbake, så Finnmark Indremisjon seg nødt til å permittere de av våre ansatte som er engasjerte i misjonsvirksomheten. Mulighetene for å avholde møter har blitt borte for en periode, og et viktig arbeidsgrunnlag for vår virksomhet er satt på vent. Kretsstyret vedtok imidlertid at de ansatte skal tilbake på jobb f.o.m. 22. april, og i samarbeid med de ansatte er det bestemt at de skal delta i praktisk arbeide på misjonssenteret i Vestre Jakobselv i påvente av at situasjonen endrer seg med hensyn til misjonsvirksomhet. Man søker også å finne løsninger der man kan ha en begrenset misjonsvirksomhet, som samtidig er i tråd med de retningslinjene som er gitt av sentrale myndigheter.

Etter planen skulle det også vært arrangert årsmøte, kr. Himmelfartsdagsstevne, og pinsestevne i den nærmeste tiden. Alle disse arrangementene har man sett seg nødt til å avlyse. Når det gjelder årsmøtet, er det blitt bestemt at årsmeldinger og regnskap skal sendes ut til våre foreninger og kontaktpersoner, og at styre- og varamedlemmer som er på valg i år, blir forespurt om å sitte fram til man kan få avholdt et årsmøte til neste år.

Når det gjelder Landssommerstevnet, har man valgt å være avventende en stund til, i påvente av hva som skjer, og anbefales i tiden fram mot sommeren.

Med andre ord er det ikke en ideell situasjon vi er oppe i nå, men det er viktig å respektere anbefalingene som blir gitt oss av sentrale myndigheter, og ta vare på hverandre.

Tekst og Foto : Paul Tore Garvo

Dugnadsarbeidere søkes….igjen!

Foto: Paul Tore Garvo

I mange utgaver av Kamp og Seier har man kunnet lese at det er ønskelig med dugnadsarbeidere fram mot sommersesongen. Slik er det også i år, men dette året er ønsket om arbeidere spesielt stort. Det er stor grunn til å tro at tilsiget av turister vil bli veldig mye mindre enn tidligere år. Spesielt når det gjelder utenlandske turister, er jo i skrivende stund spørsmålet om grensene i det hele tatt vil bli åpnet. Det er jo å håpe at nordmenn i økende grad vil bruke ferien sin i Norge i år, men her vet vi jo lite hva som vil skje.

Det som imidlertid er sikkert er at våre misjonssentere/campingplasser vil ha normal åpningstid i sommer. Vi har salg av fiskekort både i Repparfjord og Vestre Jakobselv, som gjør at vi må være tilgjengelig som vi har vært før. Dette betyr at vi må ha folk både i resepsjon, vask, og andre praktiske gjøremål gjennom sommeren, samtidig som vi er nødt til å leie inn mindre med ekstern hjelp grunnet et forventet sviktende inntektsgrunnlag. Her håper vi at du som leser dette, kan hjelpe oss. Du kan utmerket godt kombinere en dugnadsinnsats med en fantastisk flott Finnmarksferie. Om du kan tenke deg å være i virksomhet i 3 uker, dekker vi kost og losji, og reiseutgifter tur/retur. Ved kortere opphold tar vi ansvar for kost og losji, samt reiseutgifter en vei.

For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med Paul Tore Garvo (tlf. 97663652 eller pt.garvo@imf.no), eller Svein Hansen (tlf. 97044568)

Take-Away i Vestre Jakobselv

Junnel i aksjon!

Om alt hadde vært som normalt, skulle nå misjonssenteret i Vestre Jakobselv vært fylt av fugleinteresserte fra hele Europa. Slik har det naturlig nok ikke blitt, og avbestillingene har strømmet inn i tur og orden i både mars, april, og nå også mai. Her er det snakk om et 6-sifret beløp i tap av inntekter. Dette har vi valgt å møte offensivt, og har nå satt i gang et tiltak der vi tilbyr norsk og asiatisk mat som et take-away tilbud. Sist sommer satte vi i drift noe vi kalte Lilledalen Kafe. Dette var opprinnelig tenkt som et tilbud som kun skulle benyttes i sommermånedene , som et tilbud til tilreisende turister, og andre interesserte. Nå som koronaen slo inn over oss, har vi valgt å hente fram dette konseptet igjen, men nå som en take-away løsning. Lilledalen kafe, som holder til på misjonssenteret i Vestre Jakobselv, har åpent 5 dager i uka. Her tar vi imot bestillinger på middagsretter som folk kan hente selv, evt. få hjemkjørt mot et lite tillegg i pris. Tilbudet har blitt positivt mottatt i lokalmiljøet, og vi gleder oss over at i hvert fall noe av de tapte inntektene gjennom manglende inntog av turister kan bli kompensert gjennom produksjon av måltider.

Tekst: Paul Tore Garvo Foto: Paul Tore Garvo og Junnel Salaspi

Bokhandelen

Indremisjonens bok- og kassettsalg er navnet på vårt eminente ambulerende bokhandeltilbud i Finnmark

Til tross for vårt noe utdaterte navn, er vi fullt oppegående, og tilstedeværende, på de ulike stevner som Finnmark Indremisjon arrangerer i løpet av året. Det er i tillegg mulig å ta kontakt både via telefon og mail dersom det er noe du ønsker å bestille. Vi får tak i det meste!

Bokhandelen administreres nå via kretskontoret.

Ta kontakt på:

Tlf: 976 63 652 eller

Epost: pt.garvo@imf.no