Bibelen, Guds ord til deg og meg:

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti (Salme 119,105)

Når Dine ord blir åpnet, gir de lys. De gir de enfoldige forstand. (Salme 119,130)

Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling! Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på Meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. Vend øret hit og kom til Meg, hør, så skal dere leve! (Jesaja 55,1-3a)

Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile. (Matteus 11,28)

For Jeg vet hvilke tanker Jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jeremia 29,11)

Kom, la oss gjøre opp vår sak! Sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. (Jesaja 1,18)

Søk Herren mens Han er å finne, kall på Ham når Han er nær! Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei, ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til Herren , som vil vise barmhjertighet, til vår Gud, for Han er rik på tilgivelse. (Jesaja 55,6-7)

Se, fra de fjerne kommer de, noen fra nord og fra vest og andre fra Sinim-landet. Juble, du himmel, og gled deg, du jord, bryt ut i jubel, dere fjell! For Herren trøster sitt folk og er barmhjertig mot sine hjelpeløse. Sion sier: «Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg.» Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgfull mor det barn hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke Jeg glemme deg. Se Jeg har tegnet deg i begge Mine hender, dine murer er alltid foran Meg. (Jesaja 49,12-16)

Så sier Han som er høy og opphøyd, Han som troner evig, Den hellige er Hans navn: I det høye og hellige bor Jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv som dem som er knust. (Jesaja 57,15)

Frykt ikke, for Jeg er med deg, vær ikke redd, for Jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd. (Jesaja 41,10)

For så høyt har Gud elsket verden at Han ga Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. (Johannes 3,16-17)