Om oss

Velkommen til den nordligste og østligste krets i Indremisjonsforbundet ( ImF).

"North Norway" by Modified by Dr. Blofeld - http://www.maps-for-free.com/. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_Norway.png#/media/File:North_Norway.png
«North Norway» by Modified by Dr. Blofeld – http://www.maps-for-free.com/. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_Norway.png#/media/File:North_Norway.png

Kretsen består av regionale og lokale lag, forsamlinger og enkeltpersoner i både vest- og øst-Finnmark.

Kretsen er med andre ord en samling av mennesker og foreninger som vil samme vei, og som har funnet det tjenelig å samle kreftene i en indremisjonskrets.

Kretsen har 4 ansatte og eier 2 Misjonssentre. Øverste organ er årsmøte.